Dr Ali Ramezani
Official Website
AR EN

برداشتن خال های روی صورت

برای برداشتن خالهای صورت چند راه درمانی وجود دارد .

برای خالهای با قطر کمتر از ۲ میلیمتر میتوان از روش ساده و موثر پانچ استفاده کرد.درین روش خالها بدون بخیه برداشته میشوند و جای آنها بعد از یکی دو هفته خودبخود پُر خواهد شد.

برای خالهای بزرگتر یا باید از روش جراحی کلاسیک ( بریدن پوست به شکل بیضی و برداشتن کامل خال و سپس بخیه کردن آن ) یا از روش جراحی سطحی ( shave ) استفاده کرد یا از لیزر .

برداشتن کامل خال بهترین روش برای درمان خالهای مشکوک است ( خالهایی که در معاینه توسط متخصص به نظر خطرناک میرسند یا ممکن است در آینده به خال سرطانی تبدیل شوند ) در این حالت خال پس از برداشت به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال میشود تا بررسی شود . در روش جراحی کلاسیک ، چون خال با ریشه کاملا برداشته میشود ریسک عود ( برگشتن خال ) بسیار کم است و کار در یک جلسه تمام میشود .درین حالت طول خط برش بیضی شکل ما به اندازه دو تا سه برابر قطر خال شما خواهد بود ، بنابراین اشکال روش برداشت کامل اینست که خیلی از مواقع جای بخیه روی پوست میماند .البته با انجام لیزر و … ممکن است بتوان تا حدودی جای بخیه را بهتر کرد ولی متاسفانه معمولا خط بخیه کامل از بین نمیرود . بنابراین خیلی از افراد تمایلی به برداشتن خالها با این روش ندارند .

روش جراحی سطحی ( شِیو ) در مورد خالهای برجسته ای مناسب است که یا همرنگ پوست هستند یا رنگدانه آنها نهایتا تا سطح پوست وجود دارد ( رنگ سیاه خال تا عمق پوست پیش نرفته است ) . در این روش خال ابتدا با تزریق لیدوکایین بی حس میشود و سپس خال به روش سطحی با تیغ‌ جراحی بریده میشود .چون در این متد پوست بخیه نمیشود نتیجه زیبایی بسیار بهتر از روش کلاسیک ( با بخیه ) است و به زبان ساده جای آن خیلی کمتر میماند . البته این‌روش هم مشکلات خود را دارد . گاهی ممکن است یک گودی کوچک و کم عمق ( مثل جای آبله مرغان ) از خال به جا بماند یا ممکن است خال در یک جلسه کامل برداشته نشود ( بقایایی از خال پس از جراحی بماند که مجبور باشیم بعدا با جراحی بعدی یا لیزر آنها را برداریم ) یا ممکن است پس از برداشت خال چند ماه یا چند سال بعد خال دوباره برجسته شود ( البته احتمال برگشت خال طبق تجربه من کمتر از ۵ درصد است). در این‌ حالت باید جراحی مجدد یا لیزر برای خال انجام شود .

برداشتن خالها به روش لیزر ( بخصوص لیزر CO2 ) ازین نظر که جراحی و بخیه در کار نیست خیلی پرطرفدار است .ولی
دردسر های خود را هم دارد .برای از بین رفتن خالها با لیزر گاهی بیش از ۳ جلسه درمان لازم است و متاسفانه پس از لیزر کردن خال ، همیشه احتمال عود و برگشت خال ها وجود دارد . پس از لیزر کردن خال به مدت دو تا سه هفته مراقبت شدید از نور آفتاب لازم‌ است تا جای لیزر لک‌ نشود و بنابراین معمولا اینکار در ۶ ماه دوم‌ سال که تابش آفتاب ضعیفتر است انجام میشود . علی رغم همه مراقبتها گاهی عوارضی مانند لک شدن جای زخم محل لیزر و گود شدن جای خال اتفاق می افتد .

در مجموع هیچیک از روشهای فوق بی نقص و ساده نیستند و هریک‌ مشکلات خود را دارند .بنابراین توصیه میشود که حتما برای برداشتن خال به پزشکی که انواع خالها ( بخصوص انواع مشکوک و خطرناک ) و روشهای درمان آن را بداند مراجعه کنید و از دستکاری خال توسط افراد غیر مجاز و بدون تشخیص نوع خال جدا خودداری کنید .

© 2019 | Designed & Developed By : Ali Jadidi