Dr Ali Ramezani
Official Website
AR EN

زگیل کف پا و میخچه چه فرقی دارند ؟

در واقع میخچه کف پا و زگیل شباهت زیادی دارند و گاهی حتی توسط پزشک هم اشتباه تشخیص داده میشوند.

هردو به شکل برجستگیهای گاها دردناک در کف پا و زیر یا کنار انگشتان پا دیده میشوند .تفاوت مهم آنها  اینست که زگیل ویروسی و واگیردار است و در صورت عدم درمان مرتبا تعداد آن زیاد میشود و ممکن است به بقیه نواحی بدن یا حتی به دیگران منتقل شود. در صورتیکه میخچه معمولا یک یا دو عدد است،زیادتر نمیشود و معمولا در اثر پوشیدن کفش نامناسب و وارد آمدن فشار زیاد به یک نقطه از پا ایجاد میشود.

درمان زگیل و میخچه کف پا مشکل است و ممکن است به چندین جلسه درمانی نیاز باشد.معمولا ترکیبی از درمانهای مختلف(اسید سالیسیلیک موضعی،کرایوتراپی،جراحی،تزریق بلئومایسین و …) در درمان به کار میرود.

در صورتیکه که فرد به زگیل کف پا مبتلا باشد، باید از دم‌پایی رو فرشی مخصوص خود استفاده کند و کفش و جوراب و بقیه وسایل شخصی اش از بقیه جدا باشد.

در مورد میخچه کف پا برداشتن فشار اضافی از نقطه ای که میخچه در آن ایجاد شده مهمترین قسمت درمان و پیشگیری از عود است، از جمله پوشیدن کفش مناسب و یا گاهی پوشیدن کفش مخصوصی که برای پای فرد طراحی و ساخته شده.

© 2019 | Designed & Developed By : Ali Jadidi