Dr Ali Ramezani
Official Website
AR EN

طریقه صحیح مصرف کرم های لایه بردار و ضد لک چیست ؟

ریسک ایجاد قرمزی و حساسیت با کرم های لایه بردار و ضد لک بخصوص در پوستهای خشک و حساس وجود دارد .برای به حداقل رساندن این ریسک موارد زیر توصیه میشود :

ابتدا یک‌شب تا صبح کرم را در پوست پشت گوش خود امتحان کنید و اگر روز بعد قرمزی و حساسیت دیده نشد میتوانید کرم را به صورت خود بمالید .

شب اول کرم را به نواحی توصیه شده(مثلا نواحی لک صورت) بمالید و پس از  نیم ساعت با آب بشویید .پس از شستشو از کرم مرطوب کننده یا ترمیم کننده به جای آن استفاده کنید تا احتمال بروز قرمزی و خشکی به حداقل برسد.

شب بعدی مدت ماندن کرم ضد لک یا لایه بردار روی پوست را بیشتر کنید(مثلا یک‌ساعت) و پس از آن شستشو داده و کرم مرطوب کننده یا ترمیم کننده بزنید.

اگر در روز بعد قرمزی و حساسیت پوستی دیده نشد،

شبهای بعدی به همین ترتیب هرشب مقدار ماندن کرم روی پوست را بیشتر کنید مثلا یک و نیم ساعت، دو ساعت، سه ساعت و سپس تا صبح.

اگر ماندن کرم ضد لک یا لایه بردار از شب تا صبح روی پوست شما باعث حساسیت و قرمزی در روز بعد میشود میتوانید مصرف  آنرا یک‌ هفته قطع کنید و پس از بهبودی صورت آنرا مجددا شروع کنید ولی اینبار همیشه پس از نیم ساعت آنرا بشویید.

© 2019 | Designed & Developed By : Ali Jadidi