Dr Ali Ramezani
Official Website
AR EN

چه زمانی بهتر است که اسکار را درمان کنیم ؟

چه زمانی بهتر است درمان اسکار ( ترک پوستی ،جای جوش ، جای جراحی ، آبله مرغان ، سالک و … ) را درمان کنیم ؟
پاسخ همه کتابها این است که هر چه سریعتر باید درمان اسکار شروع شود . در واقع درمان اسکارها بهتر است از همان ابتدا که اسکار هنوز قرمز است شروع شود چون پاسخ درمانی خیلی بیشتر از وقتی است که اسکار کهنه شده و سفید شده است .

مشخصا در مورد اسکارهای ناشی از بریدگی و جراحی از دو هفته پس از آن میتوان درمان اسکار را شروع کرد .

در مورد اسکارهای ناشی از آکنه ( جوش) به محض اینکه جوش فعال درمان شد باید دست به کار درمان اسکارها شویم تا نتیجه بهتری بگیریم .

البته فراموش نکنیم که اسکار هیچگاه درمان صد در صدی و تضمینی ندارد و با تمام تلاشها و استفاده از انواع روشهای درمانی باز هم پاسخ نسبی خواهد بود و البته میزان پاسخدهی در پوست افراد مختلف متفاوت است .

© 2019 | Designed & Developed By : Ali Jadidi